Biuro rachunkowe Codex Agnieszka Dmochowska

Usługi księgowe

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

 • Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji VAT oraz plików JPK.
 • Rozliczania podatku dochodowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Prowadzenie ewidencji w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji VAT i wysyłka plików JPK.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.


Prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT – rozliczanie VAT w rolnictwie:

 • Sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży.
 • Rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz VAT UE oraz wysyłka JPK.
 • Kontrola dokumentów dotyczących operacji podlegających rozliczeniu VAT.
 • Zwrot VAT za materiały budowlane.

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli między innymi:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło.
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego.
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u.
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników.
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B.
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Obsługa PFRON.

Księgi handlowe:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji VAT.
 • Rozliczanie podatku dochodowego.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8 wraz załącznikami.
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald.
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont.
 • Sporządzanie bieżących analiz dla kontrahentów zgodnie z ustalonymi wzorami.

Inne usługi:

 • Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT i innych dokumentów do US, ZUS, GUS pisanie podań i innych pism wg zapotrzebowania.
 • Naszym klientom gwarantuje i zapewniam poufność oraz bezpieczeństwo danych.
 • Każdy nasz klient może liczyć na doradztwo ws. podatków oraz dofinansowań.
 • Oferujemy pomoc przy uzyskaniu Leasingu, kredytu, pożyczki.
 • Pomożemy w znalezieniu odpowiedniej Kancelarii Prawnej, która pomoże w rozwiązaniu Państwa problemu.
 • Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku – BEZPŁATNIE!!!
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) BEZPŁATNIE!!!
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia - BEZPŁATNIE!!!
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych - BEZPŁATNIE!!!
 • Przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłki elektronicznej - BEZPŁATNIE!!!

 

***ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY***

 

Cennik usług naszego biura uzależniony jest każdorazowo od potrzeb naszych klientów i ustalany jest w trakcie indywidualnej rozmowy z przedsiębiorcą.

 

***ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY***